Radio åt Alla – Ockupera universitetet

Höstterminens introkurs i studentkamp är över. Därför passar vi på att summera arbetet med #ockuperauniversitetet: vad har varit bra och dåligt, vad tror vi om framtiden och vad är egentligen Allt åt Allas roll i studentrörelsen? Dessutom bjuds det på genomgång av den senaste tidens studentrelaterade nyheter och en längre diskussioner om situationen i London.