Prekaradio 19/12

”Om prekariatets frustrationer och ilska inte kanaliseras skapas en grogrund för nyfascism och högerpopulism” – I kväll har vi bjudit in Berolin Deniz, Nathan Hamelberg och Mathias Wåg till plankastudion och temat är antirasism! Vi tänkte tillsammans försöka bena ut centrala begrepp som intersektionalitet, rasifiering, identitetspolitik, representation etc. och dessutom diskutera och formulera idéer kring medvetenhet, språk och praktik. Hur ligger egentligen landet och hur ska vi bygga en gemensam antirasistisk folkrörelse?

Kattis och Maria besöker ett kulturhus i östra jerusalem och pratar med amelia och mona om gräsrotsstrategier och normaliseringsprocesser. på vilket sätt skiljer sig gräsrotsinitiativen från NGO’s? och hur upplever många palestinier så kallade ”co-existence”-initiativ? vi får även besöka PATRIARKATET som står ogenerat i en park i västra jerusalem. ursäkta patriarkatet, står du här och smular?